Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  金羊牀

陽春有脚不得走赤帝𮪍龍作歲首蠻王笑擁金

羊牀琉璃珊瑚琥珀光眞珠瓔珞垂兩襠七月七

日華筵張腰銀弓手金㦸橐駝飛來能啖客

 波斯國王坐金羊牀視朝 國以六月爲歲首 有鳥如橐駝能高飛丈餘食草與肉亦能食

 人 其國嘗以七月七日宴㑹

  新羅人

新羅人新羅人新羅山多水復險終古猶匿秦遺