Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 武帝將廢賈后楊太后爭之日賈公閭有大勲於社稷公閭賈充字 充使成濟殺高貴鄕公

  作佳傳

一丸藥勞侍婢千斛米作傳紀彼哉譙周及門弟

三分竊據孫興曹正統那付當途高君不見一士

已沒賴半士定論早出習鑿齒

 陳壽遭父䘮使婢丸藥謂丁儀子曰覔千斛米爲尊公作佳傳 習鑿齒作漢晉春秋以蜀爲

 正統因有蹇疾苻堅稱爲半士

  别駕謡