Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 王衍勸石勒稱帝 衍妻郭氏好聚歛嘗令婢以錢繞牀使衍不得行衍晨起見之謂婢日舉

 阿堵物𨚫

  侍中血

長安門開鼓聲死賊𮪍如雲走天子西來從輦無

一人萬乗蒼⿱⺾⿰氵亾草間止行間殺氣何紛紛侍中獨

拜車前塵馬前飛矢着龍節侍中獨濺衣上血侍

中血中散琹琴聲欲絶日欲沉有子乃不傳廣陵

 稽紹蕩陰死節血濺帝衣後左右欲浣衣帝曰稽侍中血勿浣也 稽康將刑顧視石影索琴