Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鍾離崩䧟石穴一如丹一如漆入穴多于蟲出穴

莫敢雄㧞劍刺屋居其中鹽神冉冉兮紛相從神

之一飛兮九日盡落浹旬⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾兮不見城郭天空

空野夢夢遺以靑縷射以雕弓鹽神去王廩地特

與雄廩君裔欲𭔃食寧作賊官貪如狼政如火李

特尙可尙殺我

 李特爲廪君苗裔先鍾離山崩䧟赤黒二穴出黑穴者四姓岀赤穴者卽特先五姓爭爲神相

 約以劍刺穴屋惟廪君劍獨着遂爲神有鹽神從之其飛閉天廪君射殺之天乃開朗 特據