Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 燕慕容皝討慕容仁天寒海凍從昌𥠖東踐海氷而進凡三百餘里 仁部下叛執仁以降

  義旗指

去年反王敦今年反蘇峻六師束手庾元規八州

觀望陶士行君父之難安可逃義旗一指天爲高

官軍已成白石壘賊𮪍不越朱雀穚功成倘憶絶

裾處夜夜精靈泣牛渚

 蘇峻之難温嶠約陶侃東下後侃以糧盡欲返嶠謂曰公若沮衆敗事義旗將回指于公矣

 初嶠欲將命母崔氏固止之嶠絶𥚑而去