Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鬼董狐事何畧天地⿱⺾⿰氵亾⿱⺾⿰氵亾總初覺元凱誰蟒而攫

元海誰鱗而躍敦與温重筆削君不見枋頭旣敗

史筆誣定論只有鬼董狐

 干寳作搜神記劉惔日卿可爲鬼之董狐 杜預在荆州因宴醉卧外人聞嘔吐聲竊窺於戸

 見一大蛇垂頭而吐 劉淵母祈子于龍門見一大魚頂有二角伏于祭所夜夢旦所見魚變

 爲人遂生淵 孫盛作晉陽秋直書枋頭之敗温見之大怒孫諸子懼遂竊改之

  東山臥

大謝執如意小謝揮麈尾中謝無所爲泠泠善名