Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 苻堅時謡云一雌復一雄𩀱飛入紫宫又謡云鳳皇鳳皇止阿房時慕容冲與姊淸和公主俱

 有寵 慕容垂妻亦得幸於堅與同輦宦者趙整歌日不見雀來入燕室但見浮雲閉白日

 慕容冲逼長安堅使送錦袍一領冲𨚫之

  長星見

熒惑入南斗天子下殿走熒惑來天垣天子坐未

安坐未安亦何有長星勸汝一盃酒臣願天子聖

列辟賢追古七十二帝恩綿延臣更左執矢右執

鞭妖星射落淵厎眠陛下聖壽千萬年