Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  丁零王

丁零中一隅地幾人稱王幾人帝

 翟斌據丁零慕容垂以爲河南王翟釗改元定鼎後敗爲慕容永所殺

  新平寺

長星出天十丈長東掃宛洛趨雍凉明光殿前老

父走甲申乙酉悲魚羊魚羊食人人更少長安十

陵長秋草威鳳重飛入禁中蛟龍更出屯官道東

帝鮮卑西帝秦英雄歸骨向新平萇登自搆君臣