Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


君心苦雜迹苦幽探竒累累山靈愁山靈愁向天

訴桃墟邨中夜相捕君鬚成佛骨未仙生天乃落

孟顗前

 謝靈運旣徙廣州欲要合鄕里小兒于三江口篡取爲秦郡將宋齊所𤼵于桃墟郵獲七人靈

 運遂坐誅 靈運將刑捨鬚作維摩詰像 孟顗事佛精懇靈運素輕之日卿生天當在靈運

 前成佛當在靈運後

  檀江州

可憐白浮鳩枉殺檀江州萬里長城君自毁明年