Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 凡八篇太武善之謂不減雀浩

  領軍腹

七日宴愼勿開司空血裹長安臺牽牛星愼勿見

蒼梧首離仁壽殿江州首禍徐州亡天意總在蕭

建康箙中有箭箭有鏃痛恨不穿領軍腹

 宋明帝以七月七日殺巴陵王休若後廢帝亦以七夕死 帝醉寢仁壽殿令楊玉夫何織女

 渡河日見當報我不見當殺汝玉夫懼遂弑之 帝嘗直人領軍府值蕭道成晝卧帝畵其腹

 爲的欲射之以王天恩言遂以骲箭射