Page:Sibu Congkan1821-洪亮吉-洪北江詩文集-20-20.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 梁武帝立長子統爲皇太子時民間謡云鹿子開城門蓋反語爲來子哭也後太子果薨 天

 監十三年都下訛言有棖棖取人肝肺及血以飴天狗百姓大懼

  房公馬

糗盈升草盈把兒童競養房公馬見公之馬還思

公連錢蹀⿰𧾷變奔兒童兒童粟多果馬腹更瓣名香

馬前哭馬前哭因思公君不見房公之馬鮑氏驄

 房謨爲大寧太守有惠政以不起兵應爾朱世隆爲所執以其馬别給戰士戰敗蜀人得之謂

 謨遇害莫不悲泣善養之謂爲房公馬