Page:Sibu Congkan1822-孫星衍-孫淵如詩文集-8-1.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


近狄也是國于邠者不窋史記周本紀曰慶節立國於豳匈奴

列傳曰夏道衰而公劉失其稷官變于西戎邑于豳是以爲慶

節又爲公劉一書互異地理志曰栒邑有豳鄉公劉所都是同

史記列傳以理斷之祭公言最古不窋國于豳說爲長也其六

師曠冢按郡國志漆劉昭引皇覽曰有師曠冢名師曠山太平

御覽引皇覽曰師曠冢在右扶風名曰師曠山民人不敢上其

山今志無此冢及山惟州東十里有司空山古音空曠相近當

卽是也方志以考据存文獻關中甚稱朝邑志武功志皆非著

述之體徒以文筆簡要爲長予不敢襲其弊也乾隆甲辰冬十

月二十一日陽湖孫星衍自序

  與段大令若膺

往年得手書並寄示家文介公遺象亟裝背成軸以藏家祠感