Page:Sibu Congkan1824-孫星衍-孫淵如詩文集-8-3.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


伯使者權臬事其冬  天子疇咨豐工未塞河命河帥方伯

往襄治明年正月功成加河帥太子太保  賜方伯華翎是

役也河帥方伯成兩省大功而今方伯與使者聞決河之信始

自朱侯廟歴稽塞河功作蕆事用財無此舉之速且省必神黙

告而佑成之先是朱侯廟建於乾隆丁巳歲周甲子而廟再興

若天運使然其月  天子適閱國史館所進朱督臣傳

勅下河臣訪求廟祀若有神感事甚靈異不可不紀也侯諱之

錫浙之義烏人順治三年翰林官至河道總督在官十年修守

運河隄岸開董口新河復太行舊隄濬高郵道塞石香爐決口

以勞卒官贈太子太保生平㢡許士林喪歸濟上白衣冠送者

萬人著寒香館河防疏畧徐兖淮揚傳以爲神著靈驗亦稱爲

大王塑象廟祀乾隆四十五年公相阿公奏請特加位號