Page:Sibu Congkan1824-孫星衍-孫淵如詩文集-8-3.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


官七年屬城悅服時値江右大吏以簠簋不飭被劾連牽獲咎

者眾公竟以謹愼免患世論歸之嘉慶元年擢山西布政使未

幾調任山東  特命兼理河務其年黃河下游壅溢水與隄

平碭汛曹工先後漫溢公偕故兩江總督李公奉翰南河總督

康公基田前山東巡撫伊江阿公奉  命堵塞旋擢河南山

東河道總督公新以藩司擢任驟難專制俛仰諸大僚閒見其

意見不同將致僨事㴱自斂抑謹畏如抂江右時旣而曹工逾

年堵合不成奏請停工奉  旨革職畱任 朝使臨工按視

公分𧩂焉是時夫人張氏卒於使署內不顧私賻贈不納其刻

厲類此三年冬堵築豫省雎工漫口公五閱月行風雪中寢食

俱廢豫撫廉愼和衷共濟工員踊躍一舉成功奏報堵合奉

 旨賞復頂戴竝免代賠銀六萬兩公念起家孤寒以筆札遇