Page:Sibu Congkan1826-孫星衍-孫淵如詩文集-8-5.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


疑應是三年喪畢周公不授王政故流言耳此言似得之周公

辟居後作詩七月東山成王有歸禾之事不應在武王喪期以

內是攝政後二年而辟居踰三年而後反又二年而致政成王

故東山詩云自我不見于今三年踐奄雖無年數可考其在七

年反政之後見于傳記甚明不得因居攝三年踐奄之說以爲

書序有錯間也