Page:Sibu Congkan1826-孫星衍-孫淵如詩文集-8-5.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  資政大夫經筵講官刑部尚書王公傳

王士禎字貽上號阮亭先世諸城人遠祖貴遷新城高祖重光

嘉靖辛丑進士貴州布政司左參議贈太僕寺少卿曾祖之

垣嘉靖壬戍進士戸部左侍郞贈尚書祖象晉萬歴甲辰進士

浙江右布政使撰羣芳譜父與敕

國朝順治元年選拔貢生贈資政大夫士禎生有異禀讀書目

數行下九歲能作草書工屬對順治十二年成進士十六年選

授揚州府推官値使者至江寧治海宼之獄羅織甚衆士禎保

全善𩔖多所存活坐其誣告者雪高郵居烈婦向氏冤時承追

揚州賈人積逋數萬有物故者輒繫其孥株連至親族士禎閔

其無辜募款代輸之請巡撫具䟽免其餘出罪人于庭皆泣拜

去比受代門無私謁康熙三年遷禮部主客司主事士禎至江