Page:Sibu Congkan1831-盧文弨-抱經堂文集-8-2.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


書費省而功倍宐若可爲也余感其言就余力所能友

朋所助次第岀之名曰羣書拾補雖然卽一書之譌而

欲悉爲標舉之又復累幅難罄約之又約余懷終未快

也然余手校之書將來必有散於人閒者則雖無益於

己寧不少有益於人乎後有與余同好者而且能公諸

世庶余之勤爲不虛也巳 乾隆五十二年八月丁巳

書於鍾山書院時年七十有一

   劉隨州文集題辭丁酉

劉隨州文集十一卷其前十卷皆詩也後一卷文而摠

題曰文集何義門氏以宋本校正如此其卷之起訖字

之同異皆僃著焉然後一卷有目而無文余案其目求