Page:Sibu Congkan1832-盧文弨-抱經堂文集-8-3.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夏五之下其爲月也無疑矣而聖人不益者謂其文或

不盡於此也益之以月將謂鄭伯使其弟語來盟爲五

月之事所書僅此無復更疑其上之容有脫文者矣孫

氏謂孔子專筆削之任舊史有闕必從而刊正之此殆

後來傳者脫漏耳豈其然哉士匄不伐喪春秋之所善

也孫氏本穀梁義謂其貪美名以廢君命惡也夫不伐

喪者周之舊典如是匄能行之何至有廢命之責且見

可而進知難而退亦軍之善政也受命以出知敵之不

可勝亦將老師費財不惜千萬人之命以求一逞而俱

殲焉然後爲不廢命哉苟知其難而全軍以還君子猶

善之況於不伐喪乎孫氏此書昔人謂其論多苛刻而