Page:Sibu Congkan1835-盧文弨-抱經堂文集-8-6.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


纖縞荆豫之元纁纖纊竝進由周而來齊有紈魯有縞

楚有練吳有紵而越亦以羅著迨河南褚公有裔孫名

載者盡得機杼之巧於廣陵而歸以敎其里中自是吾

杭所出更兼擅眾地之長而爲天下冠宋至道元年

於杭置織務沿及 本朝因而弗改享其利者圖其報

杭人之祠褚公舊矣旣又推而上之思報其始爲機杼

者於是復立機神之廟其神則厲徵君之記據淮南鴻

烈以爲黃帝之臣伯余是也廟建自 國初在城之東

北隅雍正中里人稍稍增拓其制閱四十餘年日就頽

陊有吳君通海者蹙焉以爲己任謀諸同業率費得六

千金撤而新之再閱春而竣不戒於火燬焉又謀所以