Page:Sibu Congkan1836-盧文弨-抱經堂文集-8-7.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


閒咸宐之同居久而無閒言以是益成良人之美云先

八年卒君後補增廣生卒以乾隆四十二年二月二十

八日年五十有九所著詩文藏於家

舊史氏日余始識君仲子於逆旅中卽以拔萃貢太學

者也觀其言語動作類有養者已知其稟承有自居京

師數月益與之習一日出所𢰅府君行述求余文且痛

己之事親不及君之事親遠甚余於是竊喜向所揣之

果不謬也夫世之讀書號爲儒者往往徒墨守章句力

不足以服勞智不足以治生若是則其親何賴焉君之

命意唯恐其力不爲父母兄弟用勞身苦思以安其親

爲儒者而若斯也其庶幾不爲腐儒之歸也夫