Page:Sibu Congkan1836-盧文弨-抱經堂文集-8-7.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


且擇老成者董其事於是增房舍厚廩餼購經史學者

彬彬稱盛焉卽今曁陽書院是也漕米倉舊在城內有

圖改建以漁利者誑縣使移建南關外君聞之力爭謂

倉建城內官易稽察近接水次船便轉般民居環護啓

閉謹嚴四鄕輸納遠近適均官民相安歷百有餘載明

季曾移城南旋卽燬廢況地當潮汐之衝農船每遭撲

撞於公私皆不便當事韙其言得不徙令蔡君澍以棲

霞菴爲明典史閻公應元殉節地於其所立祠幷祀同

時守城殉難之典史陳公明遇後令劉君新翰又置有

祭田無賴子利其入欲毀祠仍爲菴凶勢甚熾君激於

義與邑生員趙曦明幷力訟官幾爲所陷而終得直