Page:Sibu Congkan1837-盧文弨-抱經堂文集-8-8.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


軾皆嘉歎以爲能瀕海塘歲修費不訾時議欲令民岀

家財以佐公且謂紳士當爲倡者公與海寧陳太史同

年上官令往諭意公察不可卽往謁陳母不數語馳還

白曰豈惟陳氏浙士皆無貲也且此例一開貽患無窮

事遂寢縣志自明聶公後閱八十年不修公開館延儒

士搜輯成書三十六卷所識拔於童子中者如孫灝任

應烈汪振甲後皆有盛名分校鄕試亦得人五十七年

冬自劾去官時勢豪與民爭塋田公直民上官有右豪

者公不自得力匄去無以爲辭則以庫貯前政所補金

色微惡及民輸錢之當易銀者未盡內二事坐虧空免

百姓籲畱者數千人或願持金代償上官意亦悔後卒