Page:Sibu Congkan1837-盧文弨-抱經堂文集-8-8.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


余文追而納諸幽余生仁和與錢塘同郭公之澤得及

焉公去杭時余甫二歲長乃得耳熟公治行又讀公所

爲邑志文獻賴有所考且與敎諭君同年舉順天牓義

皆不可以辭適校士湖南卒卒無暇以爲又二年官罷

乃克踐前諾詮次其事如右而繫以銘銘曰

脫穎而岀善刀而藏官不爲久治則有聲越五十年遺

愛未忘昔丱今皤口魏錢塘處膏𨚫潤作法戒涼孰秉

史筆登之循良有鬰者阡宰木成行銘公之績繄杭之

   奉直大夫吏部文𨕖司主事汪君墓誌銘壬辰

君諱孟鋗字康古姓汪氏先世自休寧遷桐鄕至君考