Page:Sibu Congkan1837-盧文弨-抱經堂文集-8-8.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


翁之敎也遺譾拘亦欲侃侃追前模銘幽宮者其人盧

以貽來葉辭非誣

   贈中憲大夫鄕飮大賓作菴劉公墓誌銘戊寅

乾隆八年予始晤香山劉舍人於外家張鳳麓先生所

先生前以學士典學粤東舍人所首拔士也學士門下

士予不盡識獨識舍人愛其淳厚退讓有古君子風因

以知其稟承於家先生作菴公者有素舍人歸里後越

十有二年而舍人之子有官比部於京師者相見亟詢

其大父父皆無恙爲之喜甚是時作菴公年九十有九

越明年百歲例得以建坊請大吏以 聞朝之貴人重

公名德壽考亦相率爲詩文以夀而公乃卽於是年捐