Page:Sibu Congkan1838-錢大昕-濳研堂文集-16-01.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十而復於始還相爲宮循環無耑要皆本於納甲而用

六子不用乾坤猶之八卦方位以震兌坎離居四正而

乾坤退居無事之地也沈存中所推娶妻生子隔八相

生之說葢已略見一斑而未明乎立法之原意謂數必

自甲子始不知其實始於庚子午也於易蠱之彖曰先

甲後甲㢲之五曰先庚後庚甲者納甲之始庚者納音

之始也誰謂納音非古法哉若陶九成所引諸說支離

穿鑿不合於古儒者所不道也

   星命說

中丞汪公稼門今年五十有八公生於乾隆癸亥月甲