Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問韓退之平淮西碑李義山以堯典舜典淸廟生民擬

之宋子京修唐書取其文入藩鎭傳說者謂其文可當

國史然乎曰退之斯文工則工矣繩以史法殊未盡善

如光顔重嗣除授於元和九年公武文通於十年愬於

十一年竝不同時碑但云曰某曰某而總之云各以其

兵進戰文雖𥳑而事未核也又碑云顔嗣皆加司空不

書檢校何以別於正授之司空云道古進大夫不書御

史何以別於散官之大夫光顔重嗣公武皆二名篇中

兩稱顔嗣武一稱顔嗣非史法也書裴度爲丞相則唐

時無丞相之名云庚申予其臨門送女有日而無年月