Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


能以梵學雜之也

問輕脣之音何以知古人必讀重脣也曰廣韻平聲五

十七部有輕脣者僅九部去其無字者僅二十餘紐證

以經典皆可讀重脣如伏羲卽庖羲伯服卽伯犕士魴

卽士彭扶服卽匍匐密勿卽蠠沒附婁卽部婁汶山卽

岷山望諸卽孟諸負尾卽陪尾苾芬卽馥芬有匪卽有

邲緐纓卽鞶纓方羊卽㫄羊封域卽邦域亹亹卽勉勉

膴膴卽腜腜蕪菁卽蔓菁封讀如窆佛讀如弼紛讀如

𡺳繁讀如婆亹讀如門妃讀如配負讀如背茀讀如孛

赩讀如勃鳳讀如鵬凡今人所謂輕脣者漢魏以前皆