Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


甚區別如榮懷與杌隉均爲𩀱聲今人則有匣喻之別

矣噫嘻於戲於乎嗚呼皆疉韻兼𩀱聲今則以噫於嗚

屬影母嘻戲呼屬曉母乎屬匣母矣于於同聲亦同義

今則以于屬喻母於屬影母矣此等分別大約始於東

晉攷顔之推家訓云字書焉者鳥名或云語辭皆音於

愆反自葛⿰氵𠔏字苑分焉字音訓若訓何訓安當音於愆

反若送句及助詞當音矣愆反江南至今行此分別而

河北混同一音雖依古讀不可行于今也據顔氏說知

古無影喻之分葛⿰氵𠔏强生分別江南學者靡然從之翻

謂古讀不可行於今失之甚矣