Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


篇敏中齷齪守位當入宣宗朝宰相之列較之樂天人

品淸濁懸殊豈宐在附傳之例乎至若張昌宗易之昆


弟嬖倖小人士大夫羞與爲伍而新舊二史俱附之張


行成傳不特皁白不分重爲膏𥹭之玷矣

問歐陽公新五代史剙立世家以紀吳蜀諸國元人修


宋史亦承其例葢以羣雄割據非中朝所得而臣旣不


可編諸列傳乃借世家以名之其義然乎曰此例非歐


公所刱梁武帝通史敘三國事別立吳蜀世家實開其


先矣然李茂貞王岐與楊行密王建鼎峙拓拔李氏世


有夏綏銀宥靜五州之地亦南平之亞也皆當列世家