Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 攷

  秦三十六郡攷

秦三十六郡之名當以漢書地理志爲據自裴駰誤解

史記别南海桂林象郡於三十六之外而晉志因有四

十郡之說紛紛補湊似是實非今依漢志列其名目如

漢志稱秦置者二十有七

 河東郡   太原郡

 上黨郡    東郡

 潁川郡    南陽郡