Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   國都則內史治之與郡守權不殊故史記漢興

   諸矦王年表載天子自有三河等十五郡幷內

   史亦在其內此太史公明文可深信也

   問膠東衡山皆項羽所封國不久卽廢其別爲

   國實在文帝時乃以充高帝增郡之數恐非其

   倫曰高帝剙業之主也項氏代漢驅除故與高

   帝同時爲楚項所封者例繫之高帝元年尊王

   敬祖之義也其文但云高帝元年爲某國明乎

   主命者非高帝也此班氏之義例後人未可輕

   議