Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


代可乎安金全袁建豐西方鄴等唐莊宗之臣而仕於

明宗其與事二姓又奚異乎王鎔王處直朱宣王珂雷

滿鍾傳皆唐之藩鎭未嘗臣梁亦未嘗臣晉置之雜傳

㪅非其倫矣

問韓通周之忠臣以歐公史例言之當在SKchar事之列歐

公著書竊取春秋之義何故沒而不書曰歐公一部五

代史無一字及蓺祖卽恭帝紀亦但云顯德七年春正

月甲辰遜於位宋興而已此尊本朝之義也蓺祖受禪

事旣不見於周史則韓通姓名自無緣特見自古禪代

之際忠於前朝者如王凌毋邱儉諸葛誕SKchar於魏鼎未