Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 人所不能分而非敷之屬梵音又無之則四十二母

 與三十六母之不能強合也明矣攷隋書經籍志自

 後漢佛法入於中國又得西域胡書能以十四字貫

 一切音文省而義廣謂之婆羅門書然則西域字母

 其初只十有四後乃增至四十有二也四十二母本

 於婆羅門三十六母則唐人取魏晉以後字書反切

 𩔖而别之惟字母之名乃襲華嚴之舊爾四十二母

 梵音也三十六母華音也𩀱聲疉韻天籟之自然知

 音者區而別之雖東海西海言語不同而其理可以

 共喩然而三十六母兼取南北之音先後有序較之