Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


景濂王子充皆以古文名世何以疏舛乃爾曰金華烏

傷兩公本非史才所𨕖史官又皆艸澤迂生不諳掌故

於蒙古語言文字素未諳習開口便錯卽假以時日猶

不免穢史之譏況成書之期又不及一歲乎卽如太祖

功臣首推四傑而赤老溫之傳獨闕世尚公主者魯昌

趙鄆最著而鄆國之傳亦闕塔察兒和禮霍孫至元之

良臣旭邁傑倒刺沙泰定之元輔而史皆失其傳禮樂

兵刑諸志皆闕順帝一朝之事地理志載順帝事僅二

條餘亦闕漏因𨹟就𥳑良可咍矣列傳之重複者如昂

吉兒已附於也蒲甘卜傳而又別有昂吉兒傳重喜已