Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲氏號五投下元典章載至元二年中書省欽奉聖旨

據納陳駙馬帖里干駙馬連哥國王鍜眞忽都五投下

戶計云云所稱納陳駙馬者瓮吉刺氏也帖里干駙馬

者亦乞列思氏也孛秃之子鍜眞兀魯兀台也連哥國王當

是札刺兒氏史所稱國王頭輦哥也忽都當是𢗅兀氏

與术赤台傳正合博魯歡傳謂之五諸矦有云十投下

者木華黎傳丙戌夏詔封功臣戸口爲食邑曰十投下

孛魯居其一是也有云十七投下者許有壬𢰅怯烈公

神道碑云世祖立極以公舊部及降虜千人爲貴赤命

公之孫莊家爲千戶曾孫也里卜花爲百戸世所稱十