Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太歲在子則太陰在寅太歲在丑則太陰在卯是也淮

南天文訓太陰在寅歲名曰攝提格太陰在卯歲名曰

單閼太陰在辰歲名曰執徐太陰在巳歲名曰大𮎰落

太陰在午歲名曰敦牂太陰在未歲名曰協洽太陰在

申歲名曰涒灘太陰在酉歲名曰作鄂太陰在戌歲名

曰閹茂太陰在亥歲名曰大淵獻太陰在子歲名曰困

敦太陰在丑歲名曰赤奮若葢古人以太陰紀歲攝提

格以下十二名皆謂太陰所在淮南子言太陰元始建

於甲寅故以焉逢攝提格之歲爲歴元而太初三統術

推上元日月五星皆起於星紀故太歲起丙子史記歴