Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


說正相反實則劉是而韋非葢宏嗣生於漢季漸染俗

音因詩王姬之車君子之車皆與華韻遂疑車當讀尺

奢切不知讀華爲呼𤓰切亦非古音也古讀華如敷詩

有女同車與華琚都爲韻𢹂手同車與狐烏爲韻則車

之讀居斷可識矣自齊梁之世周彥倫沈休文輩分別

四聲以制韻譜其後沈重作毛詩音於今韻有不合者

謂之協句如燕燕首章遠送于野云協句宜音時預反

二章遠送于南云協句宜乃林反所云協句卽古音也

陸德明釋文剏爲古人韻緩不煩改字之說於沈所云

協句者皆如字讀自謂通達無礙而不知三百篇之音