Page:Sibu Congkan1842-錢大昕-濳研堂文集-16-05.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


多有稱朱記者或釋爲州院主記誤

   記趙居廣畫

乾隆癸巳十有一月十四日總督倉塲戸部侍郞倪公

招同年集城南寓邸觀宋元人畫二十餘種彚爲一冊

著色皆工妙中有櫻桃黃鸝橫幅長不盈尺廣半之題

云上兄永陽郡王覆以長印不著年月或詢予永陽爲

何人予偶憶周益公玉堂雜記有淳熙三年九月中書

進熟狀魏王愷恩平郡王璩永陽郡王居廣並加食邑

事因舉以對歸檢益公集則有乾道六年十二月十三

日皇兄岳陽軍節度使開府儀同三司充萬壽觀使永