Page:Sibu Congkan1843-錢大昕-濳研堂文集-16-06.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


浙中屬予題其端云時乾隆丁酉正月望日


   天一閣碑目序

四明范侍郞天一閣藏書名重海內久矣其藏弆碑刻


尤富顧世無知之者癸卯夏予游天台道出鄞老友李


匯川始爲予言之亟叩主人啟香廚而出之浩如煙海


未遑竟讀今年予復至鄞適海鹽張𦬊堂以摹石鼓文


寓范氏而侍郞之六世孫葦舟亦耽嗜法書三人者晨

夕過從嗜好略相似因言天一石刻之當不減歐趙而


未有目錄傳諸後世豈非闕事乃相約𢰅次之拂塵袪


蠹手披目覽幾及十日去其重複者自三代訖宋元凡