Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帝所置之益州郡葢劉璋置益州太守與蜀郡太守竝

治成都郭下也攷蜀志諸葛亮傳不云爲益州太守惟

董和傳云遷益州太守與蠻夷從事務推誠心南土信

而愛之此益州卽漢武所置之郡非別治成都也和自

益州徵爲掌軍中郞將與亮竝署左將軍府事史文甚

明益州太守四字當屬下句胡不得其句讀而臆造此

說失之甚矣陳太建五年前鄱陽內史魯天念克黃城

注引地形志譙州下蔡郡有黃城縣東魏置譙州于渦

陽則黃城亦其屬縣子按陳本紀黃城旣降之後詔以

黃城爲司州治下爲安昌郡又立漢陽義陽二郡竝屬