Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


歴中蘇杭等處提督織造乾淸宮近侍司禮監管監事

太監三河孫隆所刊隆在朝嘗以是書進御神宗欲鏤

之尙方不果及出督織造乃刊之吳中云沈樞官華文閣學士見周

益公

   跋續資治通鑑長編

李仁甫續資治通鑑長編世所傳者僅建隆至治平一

百八卷頃年四庫館臣於永樂大典中鈔得神哲兩朝

長編自熈寧三年四月至元祐八年六月自紹聖四年

四月至元符三年正月僅廿六年事而卷帙轉加於舊

葢年代彌近則見聞彌廣故也然捜羅旣博遂有一事