Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


年譜一家昉於宋唐人集有年譜者皆宋人爲之留元

剛之於顏魯公洪興祖方崧卿之於韓文公李璜何友

諒之於白文公耿秉之於李衞公是也震川歸先生之

文近代之韓歐陽也韓歐陽有年譜而先生闕焉是非

後進之責與

國初汪堯峯編修嘗譜之而後世不傳安亭孫君守中

生於先生講學之鄕擩染敎澤誦先生之文因論次先

生遺事譜其年月甲乙分明皆可徵信古人以立言爲

不朽之一先生沒於隆慶辛未距今二百一十有七載

矣讀斯譜而如睹先生之須睂言論宛然登畏壘之亭