Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戈錫釋文竝音羊又星歴反若用後音字當爲錫今無

以辯之

   又

陸氏自序云粤以癸卯之歲承乏上庠攷唐書儒學傳

秦王平王世充辟爲文學館博士補太學博士高祖釋

奠賜帛五十匹遷國子博士封吳縣男卒是元朗於高

祖朝已任博士史雖不言其卒年大約在太宗貞觀之

初若癸卯歳則貞觀十七年也恐元朗已先卒卽或尙

存亦年近九十不復能著書矣且在國學久次不當始

云承乏竊意癸卯乃是陳後主至德元年元朗嘗受業