Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


修凡十卷刻未半而瓚遷去繼之者爲莆田方逵寔督

成之竣事於成化四年安成劉釪爲之序本名四明郡

誌今刊本改爲寧波乃後人所爲其改換㾗迹尙存也

王文恪公𢰅姑蘇志旣成楊禮部循吉譏其不通或請

其說曰此蘇州府志也而云姑蘇名不正矣文焉得通

乎當時傳誦其言予謂文恪𢰅述夫有所受未可非也

試卽宋元地志之傳于今者言之梁克家之三山志陳

耆卿之赤城志楊濳之雲閒志非宋之州郡名縣名也

徐碩之嘉禾志張鉉之金陵新志秦輔之之練川志非

元之路名縣名也高似孫作剡錄之時剡巳改名𡹴矣