Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


之思序之者麻革信之跋其後者劉祁京叔皆金源遺

老然則存惠亦奇士而隱于醫者也

   跋太乙統宗寶鑑

王肎堂筆麈載此書云上元甲子大德七年癸卯歲

積一千一十五萬五千二百一十九年予今所見卷首

大德癸卯曉山老人序葢卽其人所𢰅而不題姓名

其算積年至明正德丁丑止則後人續增非元本也求

積年術用日法一萬五百歲實三百八十三萬五千零

四十八分二十五秒元和李生尙之以爲暗用授時歲

實分秒益日法分以掩蹈襲之迹是固然矣乃其氣朔