Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


廟而不諱信矣至文宗諱涵而不缺筆則引古者卒哭

乃諱以證生不當諱此攷之未審而强爲之辭也𥘿漢

以後御名未有不避者故漢宣帝詔曰聞古天子之名

難知而易諱也今百姓多上書觸諱以犯罪者朕甚憐

之其更諱詢諸觸諱在令前者赦之許叔重說文於安

帝名亦稱上諱卽以唐事言之章懷太子注後漢書於

治字皆改易明皇時楊隆禮改名崇禮憲宗時陸淳改

名質曷嘗有生不諱之令乎文宗本名涵及卽位改名

昂旣有改名則舊名固在不諱之條九經無昂字設有

之亦必缺筆也亭林偶未檢唐史本紀以意揣度遂有