Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   跋蓺圃捜奇

右蓺圃搜奇二十𠕋元末錢塘陳世隆彥高天台徐一

夔大章避兵檇李相善彥高篋中攜祕書數十種檢有

副本悉以贈大章大章彚而編之此書世無刊本黃虞

稷志明史蓺文亦未著錄故知之者鮮曹子淸巡鹽揚

州時嘗抄以進  御好事者始得購其副錄之歲已

丑予如京師道出吳門從朱文游假得舟中無事取讀

之其中如文昌雜錄韻語陽秋黙記皆非足本談藪所

紀多宋南渡事而誤以爲龎元英著元英𢰅文昌雜錄

見宋史志而此編轉闕其名皆不免千慮之失書成于