Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不過處斬五季多故以常法爲不足於是始於法外特

置凌遲一條肌肉已盡而氣息未絕肝心聯絡而視聽

猶存感傷至和虧損仁政實非聖世所宜遵也議者謂

如支解人者非凌遲無以報之臣謂不然若支解人者

必報以凌遲則盜賊有滅人之族掘人之冢墓者亦將

滅其族掘其冢墓以報之乎若謂斬首不足禁姦則臣

亦有以折之昔三代用肉刑而隋唐之法杖背當時必

謂非肉刑杖背不足禁姦矣及漢文帝唐太宗一日除

之而犯法者乃益稀少仁之爲效如此其昭昭也欲望

聖慈特命有司除凌遲之刑以增國家太平之福乃知