Page:Sibu Congkan1847-錢大昕-濳研堂文集-16-10.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𭶑者藉事恐猲取其酬上官以其俸薄而所取少不禁

也君自廉俸外無所取常屑蕎麥和米爲飯佐以豆腐

羮妻妾親紉箴以給僚友多嗤之曰我輩佐雜欲入循

吏傳𫆀家中豈少麥飯豆羮作官如此不如早歸君乾

笑而已亦不與辨在職八年以親老引疾歸歸則弟私

鬻所置田垂盡或言受產者率以博簺句致吿之官可

復君終不言父殁罄所有營喪葬又爲弟償所負惡少

錢生計大窘乃跳身遊嶺南無所遇益鬱鬱遂病SKchar

禺年四十有六乾隆五年十二月十五日也輝祖早慧

能讀書君隨事啟牗之嘗問兒讀書何爲曰欲爲官卽