Page:Sibu Congkan1848-錢大昕-濳研堂文集-16-11.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   翰林院檢討毛君墓誌銘

君諱式玉字伊人乾隆六年以諸生舉于鄉又十一年

試禮部中式又二年 廷試 賜同進士出身改庶吉

士又三年授翰林院檢討又一年

御試詞臣君名入三等以本官致仕又三年

天子幸五臺山君獻詩 行在稱

㫖仍以本官召是歲某月某日卒於官年□十有□惟

毛氏世占籍萊州府之掖縣自明以來世爲簪纓甲族

父貢官潁州知州祖霦曾祖偉皆以潁州貴贈如其官

階奉直大夫妻李孺人繼妻單孺人子某君貌晳而羸